IMG_3686.jpg

WELCOME TO ZERO DANCE THEATRE

Urban Contemporary dance in its purest form.

 

PAST PRESENT ZERO

Information

NEDERLANDS

"Een fysieke narratief over het intrigerende concept van tijd."

Deze voorstelling is gecreëerd in 2020 tijdens de eerste lockdown, waar tijd maar een vaag begrip was. Choreograaf Denden Karadeniz onderzocht hierdoor wat tijd voor hem in die hectische periode betekende. Zo ontstond er een fysieke narratief over het intrigerende concept van tijd.

Past Present Zero is een samensmelting van vernieuwend werk en intieme arrangementen. De voorstelling is geïnspireerd door het verleden, heden en de toekomst en wordt fragmentarisch benaderd. Scenes waarbij er een duet ontstaat tussen de grote en kleine wijzer van een klok, het ontstaan van tijd door middel van de Zon en Maan, een figuurlijke centrifuge van herinneringen en een fysieke vertaling van de goden “Chronos" en “Kairos” uit de Griekse mythologie. “Chronos” wordt gemeten en geteld (Lineaire tijd), terwijl “Kairos” wordt geleefd en ervaren (Innerlijke tijd). De centrale vraag luidt: “Hoe beïnvloedt het verleden onze keuzes van vandaag en morgen?”.

In Past Present Zero wordt nostalgie, vooruitzicht en alles daartussenin op een abstracte en eigenzinnige manier uitgebeeld.
Door het terugspoelen van choreografie, versnellen en vertragen van bewegingen en repetitieve handelingen, wordt dit vertaald in een pure vorm van urban contemporary dans.

ENGLISH

"A physical narrative about the intriguing concept of time."

This performance was created in 2020 during the first lock down, where time was only a vague concept. Choreographer Denden Karadeniz investigated what time meant to him in that hectic period. This created a physical narrative about the intriguing concept of time. 


Past Present Zero is a fusion of innovative work and intimate arrangements. The performance is inspired by the past, present and future and has a fragmented approach. Scenes in which a duet arises between the large and small hands of a clock, the origin of time through the Sun and Moon, a figurative centrifuge of memories and a physical translation of the gods “Chronos" and "Kairos" from the Greek mythology. "Chronos" is measured and counted (Linear time), while "Kairos" is lived and experienced (Inner time). The central question is: "How does the past influence our choices today and tomorrow?”.


In Past Present Zero, nostalgia, prospect and everything in between is portrayed in an abstract and idiosyncratic way. By rewinding choreography, speeding up and slowing down movements and repetitive actions, this is translated into a pure form of urban contemporary dance.

 
IMG_3566.jpg

CREDITS

Choreography:
Denden Karadeniz

in collaboration with the dancers.


Performers:
Romee van de Meent

Cheroney Pelupessy

Lars de Vos

Rolf Kuijpers

Noor Jayani

Elsa Becks

Stasy Petite 


Understudies:

Melissa Damayanti

Kayra Bayraktar

Zoë Albers

Thersa Bergmann

Light / Stage design: Mike den Ottolander

Technical crew: Bart Vlot, Menno Dorst

Videography: Vincent Vianen

Portret Photography: Juvat Westendorp 

Scene Photography: Kjer Mariano (Visual Ninja)
Rehearsal / Stage Photography: Koko EXG

Rehearsal Space: Juvat Performing Arts Studios, Meervaart Makers Studio

Tour production: Theaterbureau de Mannen

Special thanks to Prins Bernard Cultuurfonds & Young Art Support.

 
ZERO REPETITIE DEN DEN X KOKO EXG-62.jpg
ZERO REPETITIE DEN DEN X KOKO EXG-39.jpg
ZERO REPETITIE DEN DEN X KOKO EXG-64.jpg
ZERO REPETITIE DEN DEN X KOKO EXG-26.jpg
ZERO REPETITIE DEN DEN X KOKO EXG-7_edited.jpg
ZERO REPETITIE DEN DEN X KOKO EXG-66.jpg
 

CAST

ZERO DANCE THEATRE 2-1210-bewerkt1.png

ROMEE VAN DE MEENT

Performer

LARS.jpg

LARS DE VOS

Performer

ZERO DANCE THEATRE 2-1225-bewerkt1.png

CHERONEY PELUPESSY

Performer

ZERO DANCE THEATRE-809-bewerkt.png

ELSA DOBRYNINA-BECKS

Performer

ZERO DANCE THEATRE-891.png

ROLF KUIJPERS

Performer

ZERO DANCE THEATRE 2-1169-bewerkt.png

NOOR JAYANI

Performer

ZERO DANCE THEATRE-861.png

STASY PETITE

Performer

ZERO DANCE THEATRE-852.png

MELISSA DAMAYANTI

Understudy

ZERO DANCE THEATRE-841.png

THERSA BERGMANN

Understudy

KAYRA.png

KAYRA BAYRAKTAR

Understudy

White JPG.jpg

ZOË ALBERS

Understudy

 

DENDEN KARADENIZ

About the choreographer

NEDERLANDS

Artistiek leider/choreograaf Denden Karadeniz is begonnen als breakdancer. Na het afronden van zijn studie aan de dansacademie heeft hij zijn training voortgezet in Los Angeles en Australië, waar hij zich heeft verdiept in de combinatie van breakdance en hedendaagse dans. Hij heeft zijn vernieuwende visie vertoond aan het grote publiek tijdens The Ultimate Dance Battle, So You Think You Can Dance en Time to Dance. Ook was hij in de theaters te vinden met verschillende urban / moderne dansgezelschappen. Met zijn roots in de urban battle scene, commerciële ervaring op televisie en zijn liefde voor theater draagt hij zijn visie verder met zijn eigen stijl en gezelschap.

ENGLISH

Artistic director/choreographer Denden Karadeniz started out as a breakdancer. After graduating from the dance academy, he continued his training in Los Angeles and Australia, where he immersed himself in the combination of break dance and contemporary dance. He showed his innovative vision to the general public during The Ultimate Dance Battle, So You Think You Can Dance and Time to Dance. He has also performed in theaters with various urban/modern dance companies. With his roots in the urban battle scene, commercial experience on television and his love for theater, he carries on his vision with his own style and company.